یو پی اس انلاین

تست و نگهداری یو پی اس

فهرست تطبیقی ​​برای تست و نگهداری یو پی اس یو پی اس با بار ۱۰۰ درصد ارزش زیادی ندارد، مگر این که باتری­ها تا حداکثر ظرفیت خود شارژ شده باشند. بسیاری از واحدهای یو پی اس نیاز به تست زیر بار برای تعیین تخریب احتمالی باتری در طول زمان دارند. طول عمر باتری­های یوپی اس به طور معمول بسته به
Read More