یو پی اس انلاین
یوپی اس

یو پی اس های انلاین و افلاین

یو پی اس آنلاین و آفلاین یوپی اس انلاین : راندمان دستگاه های On Line Double Conversion :  برق شهر  ( برق AC ) پس از ورود به یوپی اس ، سپس به رکتیفایر رفته و  به برق DC تبدیل میشود و توان مورد نیاز ( inverter و Charger ) را کاملا تامین میکند . آنگاه بخش Inverter برق ، DC  موجود را به ب
Read More