یو پی اس انلاین
یو پی اس

برق اضطراری (یو پی اس)

یو پی اس در مورد سیستم­های برق اضطراری (یو پی اس)، بدترین کابوس یک تکنسین سکوت است. مواجهه با از دست دادن ناگهانی برق سیستم و فقدان ژنراتور پشتیبان را در نظر بگیرید. برای اطمینان از محقق نشدن این کابوس، مدیران مهندسی و تعمیر و نگهداری می­توانند از برق اضطراری ( یو پی اس )، که جزئی ضرو
Read More