پس از درک اصول اولیه عملکرد یک سیستم تامین انرژی بدون وقفه، شناخت انواع مختلف آن وآشنایی با اجزای مهم آن، اکنون درمورد برخی ازخصوصیات طراحی و ویژگیهای مختلف یک ups که باعث تفکیک آن ازانواع دیگرups میشود صحبت خواهیم کرد.

بعلاوه راجع به پارامترهای مهمی که توانایی و قابلیتهای یک ups را تعیین میکند بحث خواهیم نمود. بسیاری از عناوینی که دراین فصل مورد بحث قرارخواهد گرفت برای اخذ تصمیم در مورد انتخاب نوع واندازه مناسب یک ups برای کار شما مهم خواهد بود.

<strong><u>مشخصات فیزیکی:</u></strong>

دراین قسمت نگاهی اجمالی به مشخصات فیزیکی که معمولاً برای یک منبع تغذیه درنظرگرفته میشود خواهیم داشت. این مطالب شامل چگونگی قرارگیری ups وهمچنین مشخصات قطعات فیزیکی آن خواهدبود.

فاکتورشکل:

گهگاه شکل منبع تغذیه را معادل همان قابی درنظرمیگیرند که منبع تغذیه درون آن قرارداده شده است که عمومی ترین آن “microATX” میباشد.

باید دقت نمود که درواقع چنین فاکتورشکلی برای یک منبع تغذیه وجود ندارد ومنظور، یک منبع تغذیه SFX میباشد که معمولاً به آن یک سیستم  microATX اطلاق میشود.

<strong><u>ابعاد</u></strong><strong>: </strong>

معمولاً پهنا (W)، عمق (D) و ارتفاع (H) میباشند که به اینچ یا میلیمترداده میشوند.(یک اینچ ۲۵٫۴میلیمترمیباشد)

وزن:

وزن منبع تغذیه معمولاً به پوند یا کیلوگرم داده میشود که یک پوند ۰٫۴۵۳۶ کیلوگرم میباشد.

<strong><u>کانکتورهای بُرد اصلی :</u></strong>

تعداد و نوع کانکتورهایی است که بعنوان رابط منبع تغذیه وبُرد اصلی مورد استفاده قرارمیگیرند. معمولاً سازنده نمیگوید که این کانکتورها ازانواع AT ،ATX، SFX یا WTX  است بلکه ما باید ازمشخصات ضریب شکل وبا توجه به تعداد پین های هرکانکتور، نوع آنرا تشخیص دهیم. درطراحیATX  ،SFX وWTX اگرکانکتورهای اضافی ویا انتخابی وجود داشته باشد باید توسط سازنده مشخص شود.

<strong><u>کانکتورهای راه اندازی:</u></strong>

تعداد کانکتورهایی است که بعنوان یک تجهیزاستاندارد با منبع تغذیه ارائه میگردد. ممکن است بعضی ازآنها ازنوع بزرگ (شکلD) وبرخی دیگرازنوع کوچک (اتصال کوچک) باشند. منابع تغذیه بزرگ باکیفیت بالاترمعمولاً دارای کانکتورهای بیشتری میباشند.

<strong><u>مشخصات پنکه (</u></strong><strong><u>Fan</u></strong><strong><u>) :</u></strong>

به مشخصات fan منبع تغذیه قبل ازآنکه شما منبع تغذیه را خریداری کنید میگویند. برخی ازمشخصات فن معمولاً دربرگه مشخصات آورده میشود ولی خیلی ازآنها آورده نمیشود. مثلاً اکثرسازندگان بطورصریح نمیگویند که آیا فن های منابع تغذیه ATX به داخل منبع تغذیه میدمند یا به خارج آن. شما باید این را بامشاهده عملکرد فن بفهمید ویا ازسازنده بپرسید. برخی ازمشخصاتی را که ممکن است دربرگه مشخصات ببینید عبارتند از:

<strong>اندازه فن:  </strong>اندازه فن منبع تغذیه است که معمولاً به میلیمتر داده میشود. فن ها معمولاً به شکل مربع هستند واندازه داده شده ،طول ضلع مربع است. برخی اوقات ( نه معمولاً) اندازه ضخامت فن نیز داده میشود.

<strong>نوع یاتاقان فن:</strong> مشخص کننده اینکه آیا موتورفن ازیاتاقان غلتشی استفاده میکند یا نوع لغزشی .( بحث مربوط به فن های منابع تغذیه را ببینید تا متوجه شوید چرا این قضیه مهم است)

<strong>ولتاژ :  </strong>ولتاژی است که برای تغذیه فن مورد استفاده قرارمیگیرد. (اگر مقدارآن مشخص نشده بود، پیش فرض آن ۱۲+ ولت میباشد ).

<strong>ظرفیت:  </strong>بیانگرمیزان توانایی فن درجابجا کردن هوا میباشد و برحسب CFM (فوت مکعب دردقیقه) اندازه گیری میشود. هرچه این عدد بزرگتر باشد بهتراست و نشاندهنده اینست که فن قدرت سرد کنندگی بیشتری دارد.

<strong><u>فاکتور شکل:</u></strong>

فاکتور شکل یک قطعه ازیک تجهیزبه شکل عمومی و اندازه آن مربوط میشود. به لحاظ فنی صحبت درمورد فاکتورهای شکل یک ups ممکن است دقیق نباشد زیرا upsها معمولاً برخلاف بسیاری از وسایل وتجهیزات دیگردر اشکال ازپیش تعیین شده و استاندارد ساخته نمیشوند. دلیل اصلی آن اینست که ups ها بزرگ میباشند، به عبارت دقیقتر هرچه باتری بیشتری در ups قراربگیرد ظرفیت آن و درنتیجه اندازه آن بزرگتر خواهدشد. بنابراین هر ظرفیتی از ups دارای اندازه متفاوتی میباشد.

به هرحال اکثرups ها به لحاظ شکل به دودسته تقسیم میشوند: ups منفرد وups سوار شده درقفسه.

Ups منفرد همانهایی هستند که معمولاً میبینیم. آنها درون قابی قرار گرفته اند وبرای این طراحی شده اند که روی زمین و درنزدیکی وسیله ای که آنرا تحت پوشش قرار میدهند گذارده شوند.

Ups هایی که درقفسه سوارمیشوند، برای قرار گرفتن در محفظه های مخصوص میباشند و مختص استفاده برای کامپیوترهایی که درقفسه قرارمیگیرند، سخت افزارهای شبکه ای ودیگرتجهیزات میباشند.

همچنین این upsها درصنایع و وسابل تجاری به دلیل کاهش در فضای اشغال شده کاربرد دارند.زیرا مولفه های آن را میتوان بصورت عمودی وتا ارتفاع زیاد روی هم قرار داد.دراینحالت اتصال بین تجهیزات نیزبدلیل نزدیک بودن به یکدیگر اغلب ساده تر انجام میگیرد.

یکی از دغدغه های مدل قفسه ای موضوع تهویه آنهاست. باید دقت کرد که قفسه را بیش از گنجایش آن درمکانی که قادر به فراهم نمودن تهویه مناسب نباشد پرنکنیم.

<strong><u>مشخصات محیطی</u></strong><u> :</u>

مشخصات محیطی به شرایطی اشاره میکند که تحت آن، منبع تغذیه بدون هیچ مشکلی کارکند.(دربعضی حالات ،شرایط محیطی که برای منبع تغذیه باید تامین شود حتی درحالتیکه دستگاه درانبارقراردارد)

<strong><u>محدوده دما جهت عملکرد مناسب:</u></strong>

<strong> </strong>این محدوده شامل کمترین وبیشترین مقدارقابل قبول دمای محیط برای یک منبع تغذیه درحال کارکردن است.(منظورازدمای محیط، دمای مکانی است که منبع تغذیه درآن کارمیکند نه دمای داخلی آن ). این دما بین صفر تا ۴۰ درجه سانتیگراد (۳۲ تا ۱۰۴ درجه فارنهایت) درنظر گرفته میشود. بکارگیری منبع تغذیه، خارج ازاین محدوده دمایی ممکن است باعث آسیب دیدن دستگاه شود.

<strong><u>محدوده دما جهت انبارش:</u></strong>

این محدوده شامل کمترین وبیشترین مقدارقابل قبول دمای محیط برای یک منبع تغذیه انبارشده میباشد. معمولاً این دما محدوده بیشتری رانسبت به دمای عملکرد دستگاه پوشش میدهد. اگربه محدوده دمای انبارش درمشخصات دستگاه اشاره نشده بود به این معنا نیست که این قضیه برای سازنده مهم نبوده است. بپرسید و اگرپاسخ آنرا نیافتید ایمن ترین راه حل آنست که همان محدوده دمایی کارکرد دستگاه را برای انبارش درنظربگیرید.

<strong>اخطار:</strong>

<strong> زمانی که انبارش دردمای بسیارپایین انجام میشود لازم است که قبل ازاستفاده ازدستگاه، آنرا به محیط مربوطه آورده و مدتی صبر کنیم تا قطعات دستگاه با محیط اطراف به دمای تعادل برسند درغیر اینصورت ممکن است دراثرمیعان ناشی ازتغییرسریع درجه حرارت، دستگاه آسیب ببیند.</strong>

<strong>محدوده رطوبت: به بازه رطوبتی قابل قبول برای بکارگیری منبع تغذیه گفته میشود. این مقدارمیتواند بین ۱۰% تا ۹۰% رطوبت نسبی باشد. رطوبت بیش ازاین مقدارمیتواند تجهیزات کامپیوتررا خراب کند.</strong>

<strong>محدوده ارتفاع: برخی ازسازندگان، یک محدوده تعریف شده برای ارتفاعی که دستگاه درآن مورد استفاده قرارمیگیرد تعریف میکنند. این قضیه وقتی درنظرگرفته میشود که شما کامپیوترخویش را درون هواپیما میبرید یا با آن از کوه بالا میروید.</strong>

&nbsp;

<strong>دمای محیط و توافق با شرایط محیطی :</strong>

یک عامل بحرانی برای طول عمرسخت افزارکامپیوتر،دمای اجزای تشکیل دهنده آن میباشد.اجزایی که دردمای بالا کار میکنند زود مستهلک میشوند وآنهایی که دمای بالا ندارند عمرشان خیلی بیشتراست. یکی ازروش های خنک نگاه داشتن اجزا استفاده از تجهیزات خنک کننده ورعایت سرمایش وتهویه است. دیگری فراهم نمودن شرایط محیطی مناسب برای سخت افزار میباشد. قانون عمومی دمای مناسب برای کامپیوترها این است که کامپیوتربطور معمول و متوسط درهمان دمایی کار کند که مردم دوست دارند در آن کار کنند.

درصحبت عام، دمای مناسب برای عملکرد صحیح یک کامپیوتر بین ۱۵ تا ۲۴ درجه سانتیگراد است که البته کمتراز۱۵ درجه، نسبت به بیشتراز۲۴ درجه ارجح می باشد. کارکردن یک کامپیوتردردمایی بیش از ۳۰ درجه سانتیگراد، خنک کردن آن را بسیار مشکل می سازد.

بخاطرداشته باشید که دربرخی مشاغل، ترموستاتی وجود دارد که توسط یک تایمر، سیستم تهویه هوا را هنگام شب قطع می نماید. در این شرایط شاید لازم باشد اطمینان حاصل کنید که کامپیوترتان درتمام طول شب روشن نخواهد بود یا اینکه برای آن یک اتاق کامپیوتر مخصوص، با کنترل دمایی مستقل طراحی شده است.

غالب سخت افزارهای کامپیوترهنگامی که کارنمی کنند میتوانند دمایی بسیارپایینترازحد مجازو یا بالاترازحد مجازرا تحمل کنند. زمانی که شما تجهیزات را جابجا می کنید ویا آنها راانبار می نمایید نگرانی در مورد میزان دما بسیار کمتراززمانی است که آن تجهیزات مشغول کارهستند. اگرچه وقتی شما قطعه ای را که مدتها در معرض دمای بسیار پایین قرار گرفته است ناگهان روشن کنید ریسک از بین رفتن دائمی قطعه افزایش خواهد یافت. لازم است که تجهیزات بسیار سرد قبل ازبه کارگیری به تدریج به دمای لازم رسانیده شوند. این عمل را توافق با شرایط محیطی می نامیم.

اگرشما کامپیوتری را که دردمای بسیار پایین بوده است ناگهان به برق بزنید، بسیارسریع گرم خواهد شد، سریعترازآنکه اگرشما آن را روی میزی می گذاشتید به تدریج و درزمان مناسب گرم می شد.

تنش حرارتی یکی از دلایل عمده خرابی پیش ازموعد تجهیزات الکترونیکی می باشد.

بیشترین خطر تغییرات ناگهانی دما زمانی است که امکان میعان بوجود آید. حتما دید اید وقتی که یک آدم عینکی برای دقایقی درهوای سرد بیرون باشد و سپس ناگهان داخل اتاق گرم شود عینک وی چگونه مه خواهد گرفت). این اتفاقی است که کاملاً ممکن است برای یک تجهیز الکترونیکی بیفتد. معمولا اگر زمان کافی برای تبخیر شدن مایع ازروی تجهیزات نمناک به آنها داده شود موجب بروزهیچ مشکلی نخواهد شد ولی اگرصفحه هارد شما یا روی برد تغذیه رایانه زمانی که آن را بکارمی اندازید نمناک باشند وقوع تخریب تقریبا حتمی است.

هر چه تجهیزسردترباشد زمان بیشتری لازم است تا به دمای مناسب برسد. من شخصاً ۱۲ ساعت برای روشن کردن دستگاهی که مدتی در محیط سرد با دمای بین ۰ تا ۱۰ درجه سانتیگراد بوده است صبر می کنم واگر دستگاه به دلایلی زیر نقطه انجماد بوده است، ترجیح میدهم که برای توافق محیطی دستگاه پیش از ۲۴ ساعت آن را روشن نکنم.

<strong><u>رطوبت:</u></strong>

همانند آنچه که دربخش درجه حرارت بیان شد، کامپیوترها ترجیح میدهند که دررطوبت معتدل کارکنند. کامپیوترها به مقوله رطوبت مانند دما حساس نیستند ولی به هرحال ازرطوبت تاثیر میپذیرند. واضح است که کامپیوتر و رطوبت بایکدیگرمخلوط نمیشوند! شما باید کامپیوترخود راخشک نگاهدارید. به این معنا که آنرا ازمحلها واشیائی که ممکن است باعث مرطوب شدن آن شود دورنگاهدارید. بعنوان مثال، واضح است که نباید کامپیوترخود را در حمام یا آشپزخانه قراردهید.مثال دیگری که شاید واضح نباشد اینست که کامپیوترخود را نزدیک پنجره ای که زیاد بازوبسته میشود قرارندهید،مراقبت کنید که آشامیدنی وچیزهایی نظیرآن را درمجاورت pc قرارندهید زیرا ممکن است روی آن بریزد وموجب خسارت دیدن کامپیوتر شود.

تا آنجایی که به آب وهوا مربوط است استفاده از کامپیوتردر یک محیط مرطوب میتواند مشکل آفرین باشد ولی فقط اگرمحیط بشدت مرطوب باشد. چند شب وروزگرم اهمیت ندارد ولی استفاده ازکامپیوتردریک محیط باران زای استوایی مقوله ای کاملاً متفاوت است. رطوبت باعث خوردگی میشود وریسک ایجاد میعان را که میتواند باعث تخریب کامپیوترشود بالا میبرد.همچنین باعث میشود که سرد کردن کامپیوتربسیارمشکل گردد.

ازطرف دیگرهوای بسیارخشک نیزمیتواند به دو طریق مشکل سازباشد.اول اینکه مقدارالکتریسیته ساکن موجود درفضا رابیشترمیکند که میتواند احتمال تخلیه الکتریکی را بیشتر کند ودوم اینکه سرعت فرسوده شدن اجزایی را که درطول زمان خشک میشوند (مانند لاستیکهای چرخنده درپرینترهای لیزری) افزایش میدهد.

بالاخره رطوبت، مشکلات ناشی ازتغییرسریع آب و هوا را بیشتر میکند (انتقال از یک محیط سرد به یک محیط گرم میتواند موجب میعان شود) به همین خاطر است که قبل از روشن کردن کامپیوترباید صبرکرد تا به دمای محیط برسد. واضح است که اگرمحیط گرم، یک محیط مرطوب نیز باشد، احتمال میعان افزایش خواهد یافت.

&nbsp;
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td>
<table width=”100%”>
<tbody>
<tr>
<td><u>محیط کثیف (محیط غبارآلود):</u>

بهترین عملکرد کامپیوترزمانی است که در یک محیط تمیزمورد استفاده قرارگیرد وهمچنین وقتی که بطورمرتب تمیزشود.

اکثرمنازل وادارات به اندازه کافی تمیزهستند که یک کامپیوترنیازبه کارخاصی غیرازتمیز کردن مرتب به عنوان بخشی از کارهای معمول جهت پیشگیری ازآسیب دیدن ندارد اگرچه محیطهای صنعتی میتوانند موجب خسارت شدید به کامپیوترها شوند.

یادم می آید که زمانی یک کامپیوتر قدیمی وازکارافتاده را ازیک کارگاه که درآن عملیات سوراخکاری و پودرکردن چدن بطور روزانه، سالهای سال انجام میشد جابجا میکردم. وقتی که درpc رابازکردم تمام سطوح داخلی آن با غبارکربن پوشانده شده بود وزمانی که برخلاف میل باطنی، هارد ازکارافتاده آن را گشودم مشابه همان غبارسراسرهارد را پوشانده بود. مشخص است که با گردش هارد تمام سطح دیسک ازدوده پوشانده شده بود وجای تعجب نبود که آن هارد دیگرکارنمیکرد.

کامپیوترهایی که برای استفاده درمحیط های کثیف درنظرگرفته میشوند باید محافظت شده و اغلب تمیزشوند. یک راه ساده پیشگیری، استفاده ازتمیز کننده های هوا دراتاقی است که کامپیوترواقع شده است. همچنین جعبه های(case) مخصوص برای سخت افزارهای کامپیوترونیزمحفظه های مخصوص نگاهداریcase  برای کامپیوترهایی که قراراست درمحیطهای صنعتی استفاده شوند طراحی شده است تا درمقابل خرابی ناشی ازآلودگی محیط حفاظت شوند. بطورمعمول صاحبان کامپیوترفقط باید بخاطرداشته باشند که کامپیوترخود راهرازچند گاه تمیزکنند ومطمئن باشند که مشکلی برای آن پیش نخواهد آمد.</td>
</tr>
</tbody>
</table>
</td>
</tr>
</tbody>
</table>

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *