از یو پی اس ها در مراکز درمانی و تجهیزات پزشکی برای دستگاه های لیزر، سونوگرافی، اتاق عمل، کشت باکتری، اکسیژن ساز، سیتی اسکن، ام ار آی، رادیولوژی، ماموگرافی، ساکشن، آنژیو، تنفس مصنوعی، الکتروکاردیگرام و سایر دستگاه های پزشکی و آزمایشگاهی استفاده میشود.