یو پی اس انلاین
یو پی اس در اتاق عمل

یو پی اس در اتاق عمل

یو پی اس در اتاق عمل یو پی اس در اتاق عمل : از جمله موارد بسیار مهم استفاده از یو پی اس ها در موارد درمانی و در بیمارستانها و از همه مهمتر در اتاق عمل است. عمل های جراحی بسته به اینکه چه نوعی باشد معمولا کمتر از ۲ ساعت بطول میانجامد ولی برخی از انواع آن تا بیش از ۵ ساعت نیز بطول می ان
Read More