یو پی اس انلاین
نصب ایمنی یو پی اس

موارد ایمنی برای نصب یو پی اس

موارد ایمنی که قبل از نصب یو پی اس باید رعایت شود : دقت در تعیین جای نصب مناسب برای دستگاه یوپی اس ( بمنظور افزایش عمر باتری و یو پی اس ) رعایت کردن در نصب وسایل الکتریکی مانند: فیوزهای محافظتی ، کابل های خروجی و ورودی ،نوع و جنس اتصالات مربوط ،و … رسیدگی و کنترل عملیات نصب دستگ
Read More