یو پی اس انلاین
یو پی اس apc هوشمند

یو پی اس apc هوشمند

یو پی اس apc یو پی اس apc هوشمند  یک مجموعه در سطح سازمانی با منابع تغذیه اضطراری (یو پی اس) ساخته شده توسط تبدیل قدرت آمریکایی (APC) است. بسیاری از واحدها یک SmartSlot (به استثنای سری های SC و SMC) دارند که یک کارت رابط اختیاری ارائه دهنده ویژگی های متغیر از اتصال شبکه تا نظارت بر در
Read More