یو پی اس انلاین
باتری پشتیبان

باتری پشتیبان (battery backup)

باتری پشتیبان (battery backup) یک باتری پشتیبان، و یا تامین برق اضطراری (یو پی اس)، در درجه اول مورد استفاده برای ارائه یک منبع قدرت پشتیبان برای قطعات سخت افزاری مهم کامپیوتر رومیزی است. در اغلب موارد، آن قطعات سخت افزاری شامل جای کامپیوتر اصلی و مانیتور هستند، اما دستگاه های دیگر نی
Read More