یو پی اس انلاین
اینورتر چیست؟

اینورتر

اینورتر اینورتر چیست؟ اگر شما به سادگی یک جریان DC را به حالت های روشن و خاموش تغییر دهید، یا با تلنگر آن را به جلو و عقب برانید به طوری که جهت آن دائما معکوس شود.  آنچه که شما در پایان با آن مواجه خواهید شد، تغییرات بسیار ناگهانی جریان است: همه در یک جهت، همه در جهت دیگر، و دوباره به
Read More